PDF Drukuj Email

PEDAGOGIKA
WYDAWNICTWA WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ


CENY PROMOCYJNE

Dystrybucję tytułów wydanych w  Oficynie IMPULS prowadzi Impuls.

W WSA można nabyć jedynie książki, przy których podana jest cena. Pozycje bez ceny to nakłady wyczerpane

Ceny brutto z podatkiem VAT

 

41) Edukacja małego dziecka. Tom 6 Wybrane obszary aktywności. Kraków Oficyna Impuls 2013 [książka dofinansowana przez Wyższą Szkołę Administracji do nabycia wyłącznie w Oficynie Impuls]

 

40) U podstaw filozofii wychowania i teorii pracy socjalnej. T. 1 Idea opieki a zasada równości i wolności. Red. W. Wójcik, P. Dancak, A. Wąsiński. Bielsko-Biała 2012 - 20 zł 

39) H. Budzeń, Człowiek - edukacja - praca w aspekcie pedagogiczno-prakseologicznym. Bielsko-Biała 2011.

alt

38) Samorządność wczoraj i dziś. Wychowanie do społeczeństwa obywatelskiego. Pod red. A. Murzyna. Kraków Oficyna Impuls 2011 [książka dofinansowana przez Wyższą Szkołę Administracji do nabycia wyłącznie w Oficynie Impuls]

alt

 

37) A. Murzyn, Community college w XXI wieku. Kreatywność w edukacji zawodowej i innowacyjność w zarządzaniu - odpowiedzi na naowe wyzwania. Kraków Oficyna Impuls 2011 [książka dofinansowana przez Wyższą Szkołę Administracji do nabycia wyłącznie w Oficynie Impuls]

36) Paideia starożytnej Grecji i Rzymu. T. 1serii  Filozofia i Pedagogika. Red. A. Murzyn. Kraków Oficyna Impuls 2011 [książka dofinansowana przez Wyższą Szkołę Administracji do nabycia wyłącznie w Oficynie Impuls]

alt

35) Nauczyciel - wartości - świat. Tom 4 serii Dialog bez granic powstałej z inicjatywy pracowników Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie oraz Katedry Pedagogiki Nauczania Początkowego i Kształcenia Alternatywnego Uniwersytetu Ostrawskiego. Red. A. Murzyn. Kraków Oficyna Impuls 2011 [książka dofinansowana przez Wyższą Szkołę Administracji do nabycia wyłącznie w Oficynie Impuls]

alt

34) Społeczne wymiary starzenia się. Red. A. Fabiś, M. Muszyński. Bielsko-Biała 2011. - cena 27,00 zł

alt

33) Intersubiektywność sztuki w recepcji i tworzeniu. Zeszyt metodyczny. Pasje - Innowacje - Działania. Pod red. I. Wendreńskiej, A. Pyrzyk-Kuty. Bielsko-Biała Wyższa Szkoła Administracji ; Katowice Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatrów "KLANZA". Koło w Tychach 2011. 

alt

 

32) Uczący się dorosły w zmieniającym świecie. Pod red. A. Fabisia, A. Stopińskiej-Pająk. Bielsko-Biała 2010. 

alt

31) I. A. Kubiak, Nastolatek w terapii rodzin. Modele pracy psychoterapeutycznej. Bielsko-Biała 2010. 

alt

30) W. Korzeniowska, Myśl pedagogiczna na przestrzeni wieków. Chronologiczny słownik biograficzny. Kraków Impuls 2010. Publikacja dofinansowana przez Wyższą Szkołę Administracji. Dystrybucję prowadzi Oficyna Wydawnicza Impuls.

alt

29) Edukacja małego dziecka. T. 3 Nowe konteksty, poglądy i doświadczenia. Praca zbiorowa pod red. E. Ogrodzkiej-Mazur, U. Szuścik, S. Czudek-Ślęczki, A. Wąsińskiego. Bielsko-Biała Wyższa Szkoła Administracji ; Kraków Impuls 2010. Publikacja dofinansowana przez Wyższą Szkołę Administracji. Dystrybucję prowadzi Oficyna Wydawnicza Impuls.

alt

28) A. Murzyn, Filozofia nauczania wychowujacego J. F. Herbarta. Kraków Impuls 2010. Publikacja dofinansowana przez Wyższą Szkołę Administracji. Dystrybucję prowadzi Oficyna Wydawnicza Impuls.

alt

27) Wybrane problemy badań naukowych z zakresu edukacji artystycznej. Pod red. W. A. Sacher. Bielsko-Biała 2010. 

alt


26) Transgresyjna istota kreacji. Red. naukowa K. Krasoń, M. Kleszcz, A. Wąsiński. Bielsko-Biała, Katowice 2010. 


alt

 

25) Świat w słowie zamknięty. Twórczość literacka dzieci i młodzieży. Pod red. B. Majkut-Czarnoty. Bielsko-Biała, Katowice 2010 . 


alt

 

24) W. A. Sacher, B. Pituła, Edukacja muzyczna na Słowacji w otoczeniu ogólnego systemu kształcenia. Bielsko-Biała 2010. 


alt

 

23) H. Budzeń, Wybrane zagadnienia i problemy z pedeutologii. Bielsko-Biała 2010. 


alt

22)
Specjalne potrzeby edukacyjne. T. 3 Wybrane aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością. (Wsparcie - wczesna interwencja - programy). Praca zbiorowa pod red. A. Stankowskiego. Ruzomberok, Katolicka univerzita Pedagogicka fakulta, 2009.


alt

21)
Specjalne potrzeby edukacyjne. T. 2 Wybrane aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością (Niepełnosprawni w środowisku szkolnym i pozaszkolnym). (Sztuka - kultura - komunikacja). Praca zbiorowa pod red. A. Stankowskiego. Ruzomberok, Katolicka univerzita Pedagogicka fakulta, 2009.


alt

 
20)
Specjalne potrzeby edukacyjne. T. 1 Wybrane aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością (kształcenie - programy - perspektywy). Praca zbiorowa pod red. A. Stankowskiego i A. Tisovicovej. Bielsko-Biała, Wyższa Szkoła Administracji 2009. 


 alt

19)
S. Czudek-Śleczka, "Biała lilia, czarna różą ..." Narodziny i śmierć. Poglądy nastolatków na początku XXI wieku, wychowanych wtradycji rzymskokatolickiej i w tradycji luterańskiej. Bielsko-Biała, Wyższa Szkoła Administracji 2009. 

alt


18) Intersubiektywność sztuki w recepcji i tworzeniu. Diagnoza, edukacja, wsparcie rozwoju. Red. K. Krasoń, B. Mazepa-Domagała, A. Wąsiński. Bielsko-Biała, Katowice 2009. 

 alt

 

17) A. Fabiś, B. Cyboran, Dorosły w procesie kształcenia. Bielsko-Biała - Zakopane, 2009. Nakład wyczerpany. Publikacja jest dotępna w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej

alt

16) Folklor - edukacja, sztuka, terapia. Red. M. Knapik, A. Łobos. Bielsko-Biała, 2009. Nakład wyczerpany. Publikacja jest dostępna w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej

alt

15) A. Łobos, Problemy kultury żywego słowa na materiale Śpiewnika dla dzieci Marii Konopnickiej i Zygmunta Noskowskiego. Bielsko-Biała 2009. 

 

alt 

14) Edukacja - kultura - media. Wybrane aspekty pedagogiki kultury, muzyki i mediów. Red. W. A. Sacher, A. Wąsiński. Bielsko-Biała, 2008. 

alt 

13) Przewodnik do praktyk pedagogicznych. Red. S. Czudek-Ślęczka. Bielsko-Biała, 2008. 

alt 

 

12) Człowiek ponowoczesny wobec wyzwań globalizacji - studium interdyscyplinarne. W rocznicę jubileuszu 10-lecia. Red. J. Filipek, I. Głuszyńska, A. Wąsiński, M. Płaszewski, Bielsko-Biała 2008. - cena 35,00 zł

alt

 

11) Terapia pedagogiczna w rehabilitacji osób niepełnosprawnych, praca zbiorowa pod redakcją K. Kucypera i A. Stanowskiego. Bielsko-Biała, 2008 - cena 20,00 zł

alt

 

10) Aktywność społeczna, kulturalna i oświatowa seniorów, Red. A. Fabiś, Bielsko-Biała 2008.

alt


9) Instytucjonalne wsparcie seniorów - rozwiązania polskie i zagraniczne. Red. A. Fabiś. Bielsko-Biała 2007.

alt

8) Patriotyczne przesłanie w sztuce i w edukacji. Red. M. Knapik, A. Łobos. Bielsko-Biała 2007. 

alt

7) Europa - Integracja - Sztuka. Tematyczna koncepcja pracy edukacyjno-terapeutycznej srodkami artystycznymi. Red. M. Knapik, W. A. Sacher. Bielsko-Biała 2007. Cena - 17,00 zł

alt


6) Obszary badań naukowych w edukacji artystycznej. Red. W. A. Sacher. Bielsko-Biała 2007. Cena - 17,00 zł

alt


5) Edukacyjny aspekt uczestnictwa w kulturze muzycznej. Red. M. Knapik, W. A. Sacher. Bielsko-Biała 2007. Cena 17,00 zł

alt


4) Studia psychologiczno-pedagogiczne Tom 2. Red. Y. Karandashev, T. Senko. Bielsko-Biała 2007. Cena - 15,00 zł

alt


3) Studia psychologiczno-pedagogiczne Tom 1. Red. Y. Karandashev, T. Senko. Bielsko-Biała 2007. 

alt


2) Sztuka jako wsparcie rozwoju. Red. W. A. Sacher, M. Knapik. Bielsko-Biała 2007. 

alt1) Korzeniowska W., Słownik biograficzny historii myśli pedagogicznej. Bielsko-Biała 2006. 

alt