PDF Drukuj Email

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
WYDAWNICTWA WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ

 


CENY PROMOCYJNE

Można nabyć książki, przy których podana jest cena. Pozycje bez ceny to nakłady wyczerpane

Ceny brutto z podatkiem VAT

 

40) Państwo polskie wobec Polaków w diasporze. Praca zbiorowa pod red. I. Głuszyńskiej i K. Lankosza. Bielsko-Biała 2013. - CAŁY NAKŁAD WYCZERPANY

 Zobacz »

39) Gentes et Nationes. Studia z zakresu spraw międzynarodowych. Zeszyt 1/2013 (7). Bielsko-Biała 2013. 

 

38) Gentes et Nationes. Studia z zakresu spraw międzynarodowych. Zeszyt 2/2012 (6). Bielsko-Biała 2012 [druk 2013].

37) Wpływ integracji europejskiej na przemiany kulturowe i rozwój społeczno-gospodarczy Euroregionu Śląsk Cieszyński. Pod red. Janusza Józefa Węca. Kraków ; Bielsko-Biała 2012. Dystrybucję prowadzi Księgarnia Akademicka

alt

Zobacz »

36) Ł. Wojcieszak, Polska, Ukraina i Białoruś wobec problemu dostaw i tranzytu rosyjskiego gazu. Bielsko-Biała 2012. Dystrybucję prowadzi autor

alt

35) Ł. Wojcieszak,  Kłopotliy sąsiad? Jednocząca się Europa wobec Białorusi. Bielsko-Biała 2012. Dystrybucję prowadzi autor

alt

34) Threats to Multiculturalism. Red. I. Głuszyńska, Z. Mach Bielsko-Biała 2011

alt

Zobacz »

33) Essays on the Jewish Cultural Heritage. Praca zbiorowa pod red. I. Głuszyńskiej i Z. Macha. Bielsko-Biała 2011.

alt

Zobacz »

32) Szkice o dziedzictwie kulturowym Żydów. Praca zbiorowa pod red. I. Głuszyńskiej i Z. Macha. Bielsko-Biała 2011. - cena 24 zł

alt

 Zobacz »

31) Gentes et Nationes. Studia z zakresu spraw międzynarodowych. Zeszyt 1/2012 (5). Bielsko-Biała 2012 [druk 2013]. 

alt

30) Gentes et Nationes. Studia z zakresu spraw międzynarodowych. Zeszyt 2/2011 (4). Bielsko-Biała 2011 [druk 2012]. 

alt

29) Gentes et Nationes. Studia z zakresu spraw międzynarodowych. Zeszyt 1/2011 (3). Bielsko-Biała 2011 [druk 2012].

alt

28) Państwa arabskie a Unia Europejska. Red. A. Barcik, P. Dziwiński, A. Skorek. Bielsko-Biała Akademia Techniczno-Humanistyczna ; Wyższa Szkoła Administracji 2011. Dystrybucję prowadzi Wydawnictwo ATH

alt

27) Gentes et Nationes. Studia z zakresu spraw międzynarodowych. Zeszyt 2/2010 (2). Bielsko-Biała 2010. 

alt

26) Gentes et Nationes. Studia z zakresu spraw międzynarodowych. Zeszyt 1/2010 (1). Bielsko-Biała 2010. 

alt

25) Ł. Wojcieszak, D. Głuszek-Szafraniec. Ewolucja ustroju polityczno-terytorialnego Hiszpanii (1975-2010). Przykład Kraju Basków, Katalonii i Galicji.  Bielsko-Biała 2011.

alt

24) Prawo turystyczne. Wybór źródeł oraz kazusy. Oprac. Ł. Wojcieszak. Bielsko-Biała 2011.

alt

23) Zasady dotyczące pisania pracy magisterskiej : materiały do celów dydaktycznych. Bielsko-Biała 2010.

 alt

 

22) Ł. Wojcieszak, Obwód Kaliningradzki w relacjach Unia Europejska - Rosja (1992 - 2005). Wyd. 2. Bielsko-Biała 2010.

 alt

 

21) Czynności konsularne na rzecz obywateli pozbawionych wolności. Wybór materiałów źródłowych. Wyboru dokonali P. Czubik, M. Woźniak. Bielsko-Biała, Kraków 2010.

 alt


20) Aktualne zagrożenia dla wartości związanych z wielokulturowością. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Kancelarię Prezydenta RP i Wyższą Szkołę Administracji w Bielsku-Białej, Wisła, 8-9 maja 2009 r. Bielsko-Biała 2009.

alt

19) Rada Europy - 60 lat na rzecz jedności europejskiej. Red. I. Głuszyńska, K. Lankosz . Bielsko-Biała 2009.

alt

18) P. Czubik, M. Woźniak, Czynności cywilnoprawne konsula - wybór materiałów źródłowych. Bielsko-Biała 2009.

alt

17) Ł. Wojcieszak, Obwód Kaliningradzki w relacjach Unia Europejska - Rosja (1992 - 2005). Bielsko-Biała 2008.

alt

16) Człowiek ponowoczesny wobec wyzwań globalizacji - studium interdyscyplinarne. W rocznicę jubileuszu 10-lecia. Red. J. Filipek, I. Głuszyńska, A. Wąsiński, M. Płaszewski, Bielsko-Biała 2008. - cena 30,00 zł

 

alt


15)
Świat, Europa, Mała Ojczyzna. Studia ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Grodziskiemu w 80-lecie urodzin. Pod red. M. Małeckiego, Bielsko-Biała 2009 - cena 50 zł.

KSIĘGA MA 1229 stron

alt

14) Tożsamość galicyjska z perspektywy Polski i Ukrainy. Red. P. Czubik, Z. Mach. Bielsko-Biała 2008. - cena 15 zł

alt

Zobacz »

13) Międzynarodowe konwencje antyterrorystyczne. Wybór tekstów. Red. K. Lankosz, M. Marcinko. Bielsko-Biała 2007. - cena 18 zł

alt

12) Prawa człowieka we współczesnej dyplomacji państw. Red. K. Lankosz, P. Czubik. Bielsko-Biała 2007. - cena - 17 zł

alt


11) Międzynarodowe stosunki kulturalne: wybór dokumentów. Red. I. Głuszyńska, K. Lankosz. Bielsko-Biała 2007. - cena - 20 zł

alt


10) Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych: wybór dokumentów. Red. K. Lankosz. Bielsko-Biała 2007.

alt


9) Limites Patriae. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Bielsko-Biała. Z. 2. Red. J. Reszczyński. Bielsko-Biała 2006. - cena - 15 zł

alt


8) M. Małecki, Euroregion „Beskidy”. Historia i współczesność. Bielsko-Biała 2006.

alt


7) Sprawy narodowościowe w Euroregionie Beskidy : materiały z konferencji Przeszłość. Teraźniejszość. Przyszłość Euroregionu Beskidy zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Administracji w Bielsku-Białej i Uniwersytet w Żylinie w dniu 24 listopada 2005 roku w Bielsku-Białej. Pod red. J. Reszczyńskiego. Bielsko-Biała 2005. Publikacja jest dostępna w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej

alt


6) Krajobraz kulturowy Euroregionu Beskidy : materiały z konferencji Przeszłość. Teraźniejszość. Przyszłość Euroregionu Beskidy zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Administracji w Bielsku-Białej i Uniwersytet w Żylinie w dniu 24 listopada 2005 roku w Bielsku-Białej. Pod red. J. Reszczyńskiego. Bielsko-Biała 2005.

alt


5) Dziedzictwo kulturowe Euroregionu Beskidy : materiały z konferencji Przeszłość. Teraźniejszość. Przyszłość Euroregionu Beskidy zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Administracji w Bielsku-Białej i Uniwersytet w Żylinie w dniu 24 listopada 2005 roku w Bielsku-Białej. Pod red. J. Reszczyńskiego. Bielsko-Biała 2005. Publikacja jest dostępna w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej

alt


4) Perspektywy i szanse Euroregionu Beskidy : materiały z konferencji Przeszłość. Teraźniejszość. Przyszłość Euroregionu Beskidy zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Administracji w Bielsku-Białej i Uniwersytet w Żylinie w dniu 24 listopada 2005 roku w Bielsku-Białej. Pod red. I. Pietrzyk. Bielsko-Biała 2005.

alt


3) Walka z terroryzmem w świetle prawa międzynarodowego. Pod red. K. Lankosza, M. Chorośnickiego, P. Czubika. Wyd. 2. Bielsko-Biała 2005.

alt


2) Limites Patriae. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Bielsko-Biała. Z. 1. red. J. Reszczyński.  Bielsko-Biała 2004. - cena - 10 zł

alt


1) Walka z terroryzmem w świetle prawa międzynarodowego. Pod red. K. Lankosza, M. Chorośnickiego, P. Czubika, Bielsko-Biała 2004.

alt

text-align: center;

0

/img src=text-align: center;

/