PDF Drukuj Email

 

KULTUROZNAWSTWO

WYDAWNICTWA WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ

CENY PROMOCYJNE

 

Można nabyć książki, przy których podana jest cena. Pozycje bez ceny to nakłady wyczerpane

Ceny brutto z podatkiem VAT

 

 

5) W. Korzeniowska, Kulturotwórcze aspekty funkcjonowania ziemiaństwa górnośląskiego (wiek XIX i pierwsza połowa XX). Bielsko-Biała 2011.- 20 zł

alt

 

4) Komunikacja we współczesnym społeczeństwie. Edukacja - strategie - wyzwania. Red. W. Świerczyńska-Głownia, A. Wąsiński. Bielsko-Biała 2011. - 20 zł

alt

3) T. Miczka, O śmierci na ekranie. Bielsko-Biała 2011.

alt

2) Badania naukowe nad edukacją artystyczną i kulturową. Red. W. A. Sacher, A. Weiner. Bielsko-Biała 2011.

alt

 

1) K. Walotek-Ściańska, W świecie reklamy i reklamożerców. Bielsko-Biała 2010.

alt